assyakirah.blogspot.com

Mencari Yang Tersirat Di Sebalik Yang Tersurat

Rindu Perantau..


Gambar Aidilfitri 1429 H
(kami takde dalam gambar ni, jangan cari!)

Pengantin baru
(Adikku Najmi & isteri, Mazniza)
Sedang merindu keluarga di tanah air, tiba-tiba terbaca entri Abu Saif ini. Saya amat bersetuju sekali. Menuntut ilmu ini benar-benar suatu jihad !

Peperangan Harus Terancang

Tidak wajar sekumpulan wira terjun ke medan perang sebagai bidan terjun.

Peperangan itu besar. Nilainya besar, harganya besar, pengorbanan untuknya juga besar. Jadi, langkah ke arahnya jangan mula bertapak hingga jelas di fikiran apa yang dimahukan. Begin with the End in Mind, adalah suatu tuntutan yang mesti diterokai oleh setiap penuntut ilmu di jalan Allah. Apa yang mahu dituntut, mengapa ia perlu dituntut, malah soalan semudah “kenapa mahu jadi ustaz“, mesti difikirkan masak-masak. Terikut-ikut sentiasa menjadi musibah bagi apa jua aspek kehidupan.

Apa yang saya cari?

Bakal terlepas peluang kenduri kendara kahwin adik beradik.

Bakal tercampak sunyi di negeri orang.

Bakal membiarkan bonda sunyi sendirian di desa nan sepi.

Bakal berpisah yang mungkin bertanda mati!

Besar sekali harga sebuah perjalanan kembara ilmu yang bakal dilakar ini.

Apakah yang saya cari?

Soalan tentang hal ini saya fikirkan sehadam-hadamnya. Pengajian Islam bukan tiada di negeri sendiri. Mengapa saya mengambil keputusan untuk mengembara jauh? Apa yang saya cari? Salji? Glamor? Naik kapal terbang? Siar gambar raya di surat khabar Ramadhan demi Ramadhan? Apa yang saya cari?

Sesungguhnya saya tidak pernah mengizinkan diri untuk menjadi biasa-biasa. Saya ciptaan Allah. Dia yang Maha Bijaksana lagi Sempurna. Mustahil Allah menciptakan saya biasa-biasa untuk saja-saja bagi tujuan yang ala kadar semata. Saya yakin saya makhluq Allah yang istimewa, dan kembara ke bumi Anbiya’ ini adalah untuk mencari keistimewaan itu.

Menjadi pewaris Anbiya’ bukan retorik. Visi dan misinya saya genggam dalam pesanan Allah di dalam ayat ini.


Entri penuh di : Nafar Ke Medan Juang

BAGAIMANA MENYERU KEPADA ISLAM (1)

(Sedutan e-buku Bagaimana Menyeru Kepada Islam karangan Fathi Yakan)

BAB 1: PRINSIP-PRINSIP DAKWAH ISLAMIAH

A. PARA DA’IE YANG BERADA DI PINGGIR DAKWAH

Ramai di kalangan para da’ie masa kini belum benar-benar memahami tentang selok-belok dan tujuan yang harus mereka ikuti; memahami berapa jauhkah jarak yang akan mereka tempuh. Mereka belum insaf bahawa dakwah adalah pengorbanan. Mereka belum mengerti tentang apa yang harus mereka korbankan dalam melaksanakan tugasnya itu, baik yang berupa harta dan jiwa raganya. Hal ini menyebabkan para da’ie sering menjadi contoh yang tidak baik terhadap ajaran Islam yang mereka sampaikan kepada masyarakat. Mereka menjadi contoh yang tidak mulia terhadap perbuatan baik yang mereka seru orang melakukannya. Dengan demikian mereka menjadi beban yang berat bagi dakwah. Mereka menjadi batu penghalang yang memperlambatkan kelancaran dakwah.

Di antara mereka ada yang menyangka bahawa suruhan Islam itu gugur dari pundak mereka kalau mereka sudah menulis buku tentang Islam, atau menulis artikel yang dimuatkan dalam surat khabar atau majalah, atau menyampaikan khutbah yang jitu di masjid, atau mengisi
pengajian tetap. Ada pula yang menyangka bahawa puncak kemuliaan dan kedudukan yang dicita-citakan ialah tertulis namanya sebagai pengurus yang aktif dalam sesuatu organisasi Islam dan menghadiri program-program yang bertujuan memajukan jama’ah itu!

Kita tidak ragu lagi bahawa mereka ini dan mereka itu adalah para petugas yang baru berada di pinggir dakwah, di tepi ‘amal Islami. Mereka belum turut terjun ke bidang dakwah. Mereka malahan belum turut masuk ke RUANG LINGKUP agama Islam yang sebenamya, malah masih belum turut menghirup udaranya yang segar!

Pengertian yang sebenar tentang tugas ber’amal dalam Islam, seharusnya mendarah daging dalam fikiran mereka yang bertugas di lapangan dakwah. Mereka sedang mengajak masyarakat dan memberi contoh untuk mengerjakan sesuatu yang bernama “PENGORBANAN”. Pengorbanan dalam ertinya yang luas, melewati batas-batas jenisnya dan sifatnya. Pengorbanan mencakupi segala aspek roda-roda Islam, walau betapa hangatnya keadaan dan beratnya tugas yang harus dilaksanakan!

‘Amal dalam Islam merupakan usaha, yang bertujuan merombak masyarakat Jahiliyyah dalam segala seginya; kemudian membangun masyarakat Islam dalam segala aspek kehidupan! Jadi, mencabut kebudayaan Jahiliyyah sampai ke akar-akarnya, baik Jahiliyyah cara berfikir, atau
susunan masyarakat, atau budi pekerti! Ini bererti, para da’ie harus berhadapan dengan mereka yang menyebarkan dan mempertahankan kebudayaan, cara berfikir, budi pekerti, dan segala ajaran jahiliyyah itu, kerana tujuan terakhir dakwah ialah menegakkan agama Allah di bumi ini, dan meruntuhkan kekuasaan thaghut.

Jalan yang begini sukar menempuhnya, dengan tujuan yang agung dan tugas yang berat, tentu saja sukar untuk dipikul oleh petugas yang lemah imannya. Yang sanggup mengerjakan tugas itu hanyalah para pendakwah yang telah mewaqafkan hidupnya untuk berjuang menegakkan agama Allah, mereka yang tiada yang lebih dicintainya selain Allah dan Rasul-Nya. Mereka bersedia melepaskan dirinya dari kesenangan hidup dunia.

“Dan adapun orang yang takut memikirkan kedudukannya di sisi Tuhan-Nya, dan ia melarang dirinya dari memperturutkan kemahuannya, maka syurga itulah kelak yang akan menjadi tempat menetap"
(Surah Al-Nazi’at: Ayat 40-41)

Ber’amal untuk Islam belum dapat dijangkau oleh para pendakwah yang berdakwah hanya dengan lisan saja, hanya berbicara menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat! Kata-kata yang diucapkannya itu harus disertainya dengan niat yang ikhlas, hidup untuk Islam, dan mati kerana Islam.Dia juga tidak pernah lupa untuk mengingati Allah, dan berjuang untuk menegakkan agama Allah!

“Sesungguhnya Allah membeli daripada orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberi mereka syurga. Mereka berjuang untuk menegakkan agama Allah; akhimya mereka membunuh musuh kemudian terbunuh itulah janji Tuhan yang benar, yang telah termaktub dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan tidak ada siapa pun yang lebih sempurna menepati janjinya dari Allah. Oleh sebab itu bergembiralah kamu dengan perdaganganmu yang telah kamu iqrarkan. Dan itulah kemenangan yang besar.”
(Surah Al-Taubah: Ayat 111)

“Dan mereka yang bejuang untuk menegakkan agama Kami, tentu akan Kami tunjuki ke jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah selalu bersama-sama dengan orangorang yang berbuat baik.”
(Surah Al-’Ankabut: Ayat 69)
B.KEWAJIPAN MENYERU KEPADA ISLAM

Mengajak masyarakat untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, menyuruh mereka melakukan ma'ruf (yang baik) dan melarang mereka berbuat yang mungkar adalah merupakan suatu kewajipan dalam agama Islam. Maka kita sebagai warga yang berada dalam lingkungan medan Islam, seharusnya memikul tugas ini dengan segala kesungguhan, mengerahkan tenaga, serta waktu dan pemikiran kita. Dan inilah tugas utama bag setiap da’ie. Dalam Al-Qur’an, banyak ayat-ayat yang mendorong setiap Muslim untuk melaksanakan tugas ini; di antaranya Firman Allah Ta’ ala:

“Dan hendaklah ada di antara kamu suatu golongan yang mengajak orang berbuat baik, menyuruh mereka mengerjakan kebaikan dan melarang mereka dari berbuat yang mungkar dan hanya mereka itulah orang-orang yang betul-betul beruntung”
(Surah Ali-’Imran: Ayat 104)
“Oleh sebab itu, ajaklah mereka itu ke jalan Allah, dan tetaplah pendirianmu sebagaimana yang diperintahkan kepadamu, dan janganlah engkau mengikuti kemahuan mereka.”
(Surah Al-Syura: Ayat 15)
“Dan ajaklah ummat manusia ke jalan Tuhanmu; sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas petunjuk yang lurus.”
(Surah Al-Hajj: Ayat 67)
“Wahai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika
tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, bererti kamu tidak menyampaikan amanahNya."
(Surah Al-Maidah :Ayat 67)

Itulah sekelumit ayat yang mendorong kita untuk berdakwah. Ayat yang belum disebutkan masih banyak lagi. Demikian juga, Sunnah yang suci, padat berisikan sabda dan pesan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam menerangkan bahawa usaha memikul tugas berdakwah, mengajak umat ke jalan Allah, itu adalah kewajipan yang agung; berjuang meratakan kemakmuran luaran dan dalaman, dan membanteras segala kemungkaran. Kita ketengahkan sekadar contoh-contohnya, di antaranya Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda;

“Barangsiapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya; kalau tidak sanggup maka hendaklah ia mengubahnya dengan lidahnya; dan kalau tidak sanggup maka hendaklah mengubahnya dengan hatinya; dan itulah keimanan yang selemah-lemahnya. Dan tidak ada lagi keimanan selepas itu, walaupun hanya sebesar biji sawi.”
(H.R. Muslim)
“Wahai manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu: “Suruhlah orang mengerjakan kebaikan, dan laranglah mereka mengerjakan kejahatan,sebelum kamu berdo’a tetapi Aku tidak mengabulkannya, dan kamu minta apa-apa kepadaKu tetapi Aku tidak memberikannya, dan kamu meminta pertolongan kepadaKu tetapi Aku tidak menolong kamu.”
(H.R. Tirmidzi)

“Barangsiapa menyembunyikan sesuatu ilmu, pada hal dengan ilmu itu Allah memberi manfaat kepada manusia dalam masalah agama, maka kelak di hari qiamat ia akan dikekang oleh Allah dengan kekangan dari api neraka.
(H.R. Ibnu Majah)
Dalam melaksanakan tugas Da’wah itu, perlu diperhatikan TIGA perkara sebagai renungan, iaitu:

1) Sesuatu tugas yang menyebabkan suatu yang wajib tidak dapat disempurnakan tanpa melakukannya, hukumnya menjadi wajib:

Solat tidak dapat dikerjakan tanpa bersuci; maka bersuci menjadi wajib. Demikian juga, berdakwah, mengajak orang menghayati dan melaksanakan ajaran-ajaran Islam, menyakinkan mereka tentang kebenaran Islam, mempersiapkan mereka untuk merealisasikan dasar-dasar dan hukum-hukum Islam, itu semuanya termasuk jalan yang harus ditempuh untuk menegakkan masyarakat Islam, dan memulai kehidupan secara Islam. Kalau kita sudah tahu, bahawa mewujudkan masyarakat Islam dan merombak masyarakat Jahiliyyah itu hukumnya wajib, maka tentulah segala jalan yang harus ditempuh untuk membentuk masyarakat itu hukumnya menjadi wajib juga.

Persoalannya malah menjadi lebih jauh kerana sebenarnya Islam sekarang ini tidak mempunyai negara, tempat melaksanakan hukum dalam segala persoalannya. Hukum-hukum Islam sekarang banyak yang seolah-olah “menganggur,” tidak dilaksanakan. Maka kalau menetapkan hukum berdasarkan Syari’ah Allah itu hukumnya wajib, tentulah mewujudkan kewajipan ini erat hubungannya dengan usaha membentuk suatu masyarakat Islam yang sebenarnya. Maka untuk selanjutnya, segala usaha untuk membentuk masyarakat Islam itu hukumnya wajib, fardhu ’ain, yang ditugaskan kepada setiap individu yang beragama Islam. Dan jalan yang paling tepat untuk menegakkan masyarakat Islam itu ialah Dakwah. Maka jelaslah bahawa da’wah itu hukumnya wajib, fardhu ’ain dan orang-orang yang meninggalkan Da’wah itu berdosa, kerana meninggalkan kewajiban yang dituntut oleh Islam. Dan dosa ini tidak dapat ditebus, kecuali dengan bangun memikul beban dakwah. Semua umat Islam berkewajipan turut mempunyai saham dalam usaha ini, sesuai dengan kemampuan masing-masing supaya sama- sama berusaha melaksanakan segala aktiviti yang bertujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

2) ‘Amal adalah cabang dari Iman dan hasil keimanan:

Belumlah betul-betul dinamakan beriman jika orang itu tidak terdorong bekerja terus-menerus menyampaikan ajaran-ajaran Islam itu kepada orang lain, yang belum turut menikmatinya. Iman merupakan keyakinan tentang kebenaran sesuatu, ketenangan hati menikmatinya, dan keinginan jiwa untuk berjuang menyampaikannya kepada orang lain. Dalam Al Qur’an diterangkan:

“Dan sungguh, Kami benar-benar akan menguji kamu, agar Kami mengetahui siapa yang berjuang dan yang bersabar di antara kamu, dan agar Kami menyatakan baik buruknya hal ehwal kamu.”
(Surah Muhammad: Ayat 31)

Dan sungguh tepatlah peringatan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam:

“Iman itu bukanlah angan-angan dan juga bukan perhiasan: tetapi Iman itu adalah
sesuatu yang menetap di dalam hati, dan dibenarkan dengan amal.”
(H.R. Ad Dailami)
Para daie sepatutnya berkorban danbersusah payah menegakkan ajaran-ajaran Islam dan melaksanakan tuntutan dakwah. Daie sajalah yang bertugas menyampaikan ajaran Islam itu kepada umat manusia, dan menjelaskannya sesuai dengan taraf pemikiran masyarakat yang mereka hadapi. Itulah amanah yang diserahkan kepada para daie agar mereka menjadi pewaris dari para Nabi. Dalam melaksanakan tugasnya itu, daie perlu merenungkan pesan Rasulullah Sallallahu ’alaihi Wasallam.

“Tidak ada seorang pun di antara Nabi-nabi, yang dibangkitkan oleh Allah sebelum aku, yang tidak mempunyai Hawari, iaitu sahabat-sahabat yang terdekat kepada beliau dari kalangan umatnya, dan yang secara langsung menerima Sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian kelak akan muncul satu generasi, yang mengatakan sesuatu yang tidak mereka perbuat, dan suka membuat sesuatu yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka barangsiapa yang berjuang menghadapi mereka dengan tangannya, maka dialah orang yang beriman. Dan barangsiapa yang berjuang menghadapi mereka dengan lidahnya, maka dialah orang yang beriman. Dan barangsiapa yang berjuang menghadapi mereka dengan hatinya, maka dialah orang yang beriman. Dan di bawah tingkatan itu, tidak ada lagi suatu keimanan, walaupun hanya sebesar sebiji sawi.”
Hadith riwayat Muslim

3) Allah lebih berhak untuk kamu takuti:

Sering terjadi, para daie mengelakkan diri untuk berbicara di tempat-tempat yang seharusnya ia berbicara! Sebenarnya, sepatah kata yang benar sangat diperlukan di saat itu, tetapi para daie merasa segan untuk mencetuskannya. Mungkin kerana khuatir, kalau-kalau kata-katanya itu ,
menyebabkan ia ditimpa bencana kemarahan dan kebencian orang! Sebenarnya, Allah lebih berhak untuk kita takuti dan kita segani.

Seharusnya kita sebagai orang-orang beriman, selamanya berusaha keras untuk mencari keredhaan Allah! Keredhaan Allah itulah yang kita harapkan sekalipun akan menyebabkan timbulnya kemarahan dan kebencian umat manusia ini seluruhnya! Daie perlu merenungkan doa Rasulullah Sallallahu ’alaihi Wasallam:

“Ya Allah! Jika kamu dalam hal ini tidak ada kemarahan kepadaku, maka aku tidak peduli.”

Allah Subhanahu Wata’ala sudah mewajibkan kepada para da’ie supaya mereka menerima warisan kenabian, dan supaya mereka memikul beban itu! Dan warisan yang paling penting dari kenabian itu ialah menghadapi Jahiliyyah dengan segala macam bentuk dan ragamnya! Da’ie wajib berjuang merombak kemungkaran, walau bagaimanapun bentuk dan luas wilayahnya. Itu adalah tugas daie sedangkan kejayaan usaha itu tidak termasuk dalam kekuasaannya. Da’ie perlu mengingati Firman Allah Subhanahu Wata’ala:

“Katakanlah “Kebenaran telah datang dari Tuhan kamu. Maka barangsiapa yang mahu beriman, biarlah dia beriman. Dan barangsiapa yang ingin kafir, maka biarlah dia kafir”
(Surah AI-Kahfi: Ayat 29)
Dan sahabat ‘Ubadah ibn Shamith berkata:
“Kami telah bersumpah di hadapan Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam untuk
mengatakan yang benar, di mana saja Kami berada. Kami tidak takut kepada celaan
orang yang mencela, demi menegakkan agama Allah.”
(H.R. Abu Daud dan Tirmidzi; dan Tirmidzi mengatakan; Hadits ini Hasan).
Jadi, seharusnya para da’ie berhati-hati, agar jangan sampai mereka bertindak pengecut di tempat yang seharusnya mereka menunjukkan keberanian, bersikap penakut di saat mereka diharapkan untuk memberi nasihat Hendaklah mereka merenungkan lagi Hadith Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan ‘Abdullah ibn Mas’ud r.a, bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam bersabda:

“Sesungguhnya kekurangan pertama yang menyusup ke tengah-tengah bangsa Israel ialah apabila salah seorang di antara mereka menemui temannya sedang
mengerjakan dosa, lalu ia berkata: “Sahabatku, bertaqwalah kepada Allah, dan
tinggalkanlah apa yang anda perbuat itu. Itu tidak boleh!” Kemudian keesokan
harinya mereka bertemu lagi dalam suasana yang sama, lalu orang pertama tadi tidak merasa janggal lagi untuk makan dan minum, dan duduk bersama-sama dengan orang yang dilarangnya kelmarin itu. Dan setelah keadaannya demikian, maka Allah memukulkan hati mereka satu sama lain, sehingga mereka saling bertengkar dan saling mempersalahkan antara satu sama lain.”

Kemudian Rasulullah Sallallahu ‘alaihi Wasallam membacakan Ayat Al-Qur’an:

“Telah dilaknat orang-orang kafir dan bangsa Israel, dengan ucapan Daud dan ‘Isa putera Maryam. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka derhaka dan melampaui batas. Mereka tidak saling melarang perbuatan mungkar yang sesama mereka. Sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka lakukan”
(Surah AI-Ma’idah: Ayat 78-79)

Zulhijjah dan Lambaian Baitullah

Islamic Greeting Card by Alhabib. Visit al-habib.tripod.com for more greeting cards like this!Kedatangan Zulhijjah menggamit syahdu di hati. Rasa rindu kepada Rumah Allah datang tanpa diundang. Kerinduan itu merupakan suatu anugerah Allah buat orang beriman, hasil doa tulus Nabi Ibrahim kepada Allah SWT sewaktu menempatkan anaknya Ismail dan isterinya Hajar di tengah padang pasir kontang itu.

Allah SWT berfirman :

"Dan ingatlah , ketika Ibrahim berkata: "Ya Allah, jadikanlah negeri ini (Mekah) , negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala.

Ya Allah, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan daripada manusia, maka barangsiapa mengikutku, maka sesungguhnya orang itu termasuk golonganku, dan barangsiapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tdak mempunyai tanaman-tanaman berdekatan rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami(yang demikian itu) agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebahagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan , mudah-mudahan mereka bersyukur."
- Surah Ibrahim: ayat 35-37

"Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, nescaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengenderai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahaian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir" - Surah Al-Hajj : 27-28


Haji merupakan rukun Islam kelima, diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang berkemampuan. Haji adalah bukti ketundukan hati dan jiwa seorang hamba buat Tuannya, membersihkan sisa-sisa mazmumah dalam diri melalui kesusahan dalam penyempurnaan ibadah itu, dengan pengorbanan harta, keselesaan hidup, dan meninggalkan orang-orang tersayang.

Melalui ibadah haji, para hujjaj dapat menghayati bagaimana taatnya para Malaikat yang sentiasa tawaf di Baitul Ma'mur melalui ibadah Tawaf di Baitullah. Juga menghayati bagaimana redha dan pasrah Hajar mencari air untuk Ismail di tempat yang tandus melalui ibadah Sa'ie. Bahkan turut merasai kekerdilan diri di celahan jutaan manusia ketika Wuquf di Arafah, sekaligus membayangkan dahsyatnya perhimpunan di Padang Mahsyar dengan kehadiran semua umat manusia sejak zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Alangkah mendalamnya makna ibadah yang mulia ini jika dapat dijiwai sebenar-benarnya.

Ibadah haji disyariatkan bukan untuk berbangga-bangga dengan gelaran haji atau hajjah.Bukan juga untuk pergi melancong atau membeli-belah. Haji muktamar tahunan sedunia untuk umat Islam. Di sana , terbukti keluasan rahmat Islam buat seluruh alam di mana seluruh manusia beribadah bersama tanpa mengira warna kulit, bangsa, pangkat, keturunan mahupun negara.

Banyak lagi kelebihan dan hikmah ibadah haji jika diteliti. Semoga Allah mengurniakan haji mabrur kepada kaum muslimin yang menjadi tetamuNya pada tahun ini. Sampaikan salam rindu kami buat Rasulullah SAW, moga mendapat syafaat baginda di Yaum Al-Qiamah kelak. Semoga saya dan antum yang belum menjejakkan kaki ke sana akan terpilih menjadi tetamu Allah suatu hari nanti. Allahumma Amin.

Akhir kata, Selamat Hari Raya Idul Adha. Bersamalah kita menghayati roh pengorbanan di hari yang mulia ini.

(Lihat fatwa Dr Yusuf Al-Qardhawi di dalam Bahasa Arab tentang ibadah korban di sini .)

Menerobos Sempadan Diri, Merealitikan Yang Diimpi

Diri anda sebenarnya mampu melakukan ‘wonders’ lebih daripada apa yang anda sangkakan. Tetapi diri anda sering diselubungi tembok yang menghalang anda dari mencapai cita-cita tersebut. Kadang-kadang anda takut gagal. Sejarah lampau juga menghantui langkah anda. Mungkin juga anda jahil. Atau sasaran terlalu kabur untuk anda focus. Di satu segi, mungkin anda kurang sumber. Mungkin juga hati anda bersarang dengan sifat bodoh sombong atau pentingkan diri. Apa yang perlu anda lakukan ialah meruntuhkan tembok itu dan menerobos sempadan diri. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya.

BAGAIMANA MENEROBOS SEMPADAN DIRI ?
1. Patuh perintah Allah
2. Doa yang konsisten
3. Bijak mengeksploitasi kehebatan diri
4. Membentuk matlamat yang jelas
5. Kerja berkualiti
6. Baiki diri dan seru orang lain
7. Bentuk suasana yang memberangsangkan
8. Memotivasikan orang lain
9. Hormati orang lain
10. Tingkatkan produktiviti
11. Luaskan persahabatan
12. Positif dan bersangka baik
13. Berinteraksi dengan mantap
14. Kreatif
15. Bekerja secara tersusun
16. Bijak menggunakan peluang
17. Redha dan ceria
18. Pemaaf
19. Muhasabah diri
20. Jangan paksa orang lain menerima pendapat
21. Membentuk karisma
22. Yakin dengan Allah


BAGAIMANA ALLAH KABULKAN DOA ANDA?

- Hajat yang dipohon dikabulkan pada waktu yang kita perlukan
- Tempoh yang agak lambat tetapi hasil berlipat ganda
- Pada hari akhirat dengan menggantikan kebaikan padanya
- Rezeki berubah dalam bentuk lain
- Rezeki disalur melalui anak-anak

Ingat firman Allah SWT yang bermaksud :

“Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia, kamu menyeru kepada ma’ruf, melarang dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri”

“Apabila kamu berazam, maka bertawakkallah kepada Allah”


( Sedutan dari buku motivasi Dr. Fadzilah Kamsah : Menerobos Sempadan Diri )

Selamat maju jaya...

Alhamdulillah, Akhirnya...

Alhamdulillah, akhirnya hari ini dapat juga saya membuat entry terbaru setelah lebih sebulan tertunda. Pelbagai peristiwa berlaku sebulan ini. Apapun, setiap peristiwa baik dan buruk ada hikmah tersendiri yang hanya Allah mengetahuinya. Semua akan dapat dihadapi dengan baik jika berbekal dengan 2 bekal berharga iaitu sifat SYUKUR atas anugerah nikmatNya dan SABAR atas ujianNya. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang sentiasa bersyukur dan bersabar. Entry kali ini ringkas sahaja, sebagai pembuka bicara setelah sekian lama membisu tanpa suara. Akhirnya, salam ukhuwwah fillah daripada saya.

Berwajah Baru...

Alhamdulillah, blog ini sudah bertukar 'baju'. Rasanya template kali ini lebih selesa pada pandangan mata saya, tetapi, tak tahulah pula pandangan orang lain bagaimana. Saya linkkan juga blog ilmiah lama saya yang sudah bertukar 'baju' di atas : http://alhafizah.blogspot.com.

Oh ye, paparan terbaik untuk blog ini ialah dengan menggunakan browser Mozilla Firefox. Setakat ini, paparan menggunakan Windows Explorer membuatkan sidebar sebelah kiri turun ke bawah. Selepas ini, bolehlah berikan komentar anda ye. Apapun, kepada para pengunjung blog ini, terima kasih atas sokongan anda selama ini. Tanpa anda, siapalah saya. Bersamalah kita memartabatkan Islam melalui wasilah teknologi yang ada.

Mengimbau Syahidnya Bakal Mempelai


Jumaat itu dia bangun jauh lebih awal daripada biasa. Padahal, menurut ibunya, hampir semalaman dia tidak tidur. Sampai tengah malam dia masih membaca Al-Quran. "Tatkala saya terjaga, dia sedang asyik solat malam. Dia membaca ayat-ayat Surah An-Nabaa sambil menangis!"

Usai Shubuh, Ayat Al-Akhras (16) -remaja shalihah itu- kembali membaca Al-Quran. Ayat-ayat jihad dibacanya berulang-ulang dengan nada bergetar. Sesekali dia terhenti, menahan isak tangis. Menjelang pukul 6.00 waktu Palestin, dia menulis sesuatu di meja belajar. Sejurus kemudian Ayat sudah siap berpakaian seragam dan bergegas menuju dapur untuk menemui ibunya.

Kepada ibunya, dia minta izin hendak pergi ke sekolah. "Ada pelajaran dan tugas tambahan. Hari ini boleh jadi merupakan saat terpenting dalam hidup ini. Saya mohon doa restu ibu," ucapnya dengan mata berbinar.

Ibunya sedikit bingung, hairan, dan terkejut melihat tingkahlaku puterinya. "Semoga Allah selalu melindungi dan merahmatimu, anakku. Tapi, bukankah Jumaat adalah hari cuti?"

"Doa itulah yang anakanda harap, bu," jawabnya. Ayat tak lagi berkata-kata. Dia hanya tersenyum, mencium tangan, kemudian memeluk erat ibu yang masih kebingungan. Dan, dengan tetap tersenyum, dia menarik tangan adiknya, Samaah (10). Mereka pun sama-sama bergegas ke sekolah.

Beberapa jam kemudian, Jumaat 22 Mac 2002 sekitar pukul 10 waktu setempat, Radio Israel memberitakan ledakan bom di supermarket Nataynya, dekat Jerusalem. Peristiwa ini menyebabkan tiga orang maut dan lebih dari 40 orang cedera. Pelakunya disyaki seorang puteri Palestin.

Jantung Ibu Ayat Al-Akhras berdegup kencang mendengar khabar itu. "Jangan-jangan dia ..." bisiknya saat itu. Firasatnya kuat mengatakan demikian manakala dia mendapati Samaah pulang sendirian sambil terisak-isak. Dia mengaku tak tahu ke mana kakaknya pergi. Ayat, kata dia, hanya berpesan, "Jangan cemas dan takut. Allah selalu bersama orang-orang beriman. Sampaikan salam buat semua, dan berdoalah. Mudah-mudahan Allah memberi pengampunan dan kemenangan!"

Tinggal di kem beramai-ramai, Ibu Ayat Al-Akhras sangat cemas dengan nasib anaknya. Batinnya bertanya-tanya, "Ke mana dia pergi? Apakah dia sudah merealisasikan impiannya untuk menjadi syahidah?" Pertanyaan lain terus muncul di benaknya. "Bagaimana dengan impiannya yang lain? Soal pinangan, rancangan pernikahan, dan pakaian pengantin yang sudah dijahitnya sendiri? Bukankah dia juga bercita-cita untuk melahirkan anak-anak, kemudian membina mereka menjadi mujahid-mujahid masa hadapan?"

Sementara fikirannya tertanya-tanya, kalbunya mendapat isyarat bahwa calon mempelai itu telah gugur dalam operasi syahid. Dan, apabila laporan rasmi mengesahkan jenazah Ayat, Ibu Ayat Al-Akhras hanya berkata, "Inna lillaahi wainna ilaihi raji'un. Semoga Allah mencatatnya sebagai syahidah. Mudah-mudahan dia juga akan menjadi pengantin Palestin yang melahirkan kehormatan dan kemerdekaan bagi umat dan bangsanya."

Siang Jumaat itu, Ayat Al-Akhras pergi mengikuti jejak Issa Farah dan Saa'id, dua kerabatnya, yang gugur ditembak helikopter Israel.

Lahir 20 Februari 1985 di Kem Dheishes, Ayat adalah anak keempat dari 11 beradik. Dia mempunyai tiga saudara laki-laki dan tujuh saudara perempuan. Di akhir hayatnya, dia tercatat sebagai pelajar Tingkatan Tiga sekolah menengah atas.

Ayat, menurut ABC News, termasuk anak cerdas dan rajin belajar. Sampai saat-saat menjelang syahidnya, dia masih rajin menasihati teman-temannya agar terus belajar dan belajar. "Penguasan ilmu dan teknologi amat penting dan diperlukan untuk mendukung perjuangan kita, walau apa pun bentuknya."

Hayfaa, teman baiknya, berkata, "Dia selalu menasihati kami bahawa pembelajaran harus tetap berjalan, meskipun rintangan dan bahaya mengancam di sekeliling kita."

Tentang jihad, Ayat selalu berkata, "Jihad itu kewajiban setiap Muslim. Termasuk wanita. Mengapa kita harus membiarkan nyawa kita diragut sia-sia oleh kebiadaban zionis Israel." Kematian seorang mujahid, katanya, akan membangkitkan keberanian mujahid-mujahid lain, bukan sebaliknya.

Hayfaa tak menyangka Ayat syahid secepat itu. Dalam hari-hari terakhirnya, dia rajin mengumpulkan gambar-gambar mujahid Palestin. Di meja belajarnya berbaris slogan-slogan jihad dan kepahlawanan. "Dia pergi untuk bergabung dengan barisan para syuhada' yang lain."

Ayat, kini tercatat sebagai syahidah kedua di Palestin atau yang keenam dalam barisan pelaku operasi istisyhadiah sepanjang tahun 2002. Syahidah pertama adalah Wafa Idris (27), seorang janda di Ramallah. Dia gugur dalam operasi menjelang akhir Januari 2002 yang menyebabkan seorang Israel maut dan 100 orang lain cedera.

Meskipun tahu bahawa syahidah adalah cita-cita tertinggi anaknya, ibu Ayat Al-Akhras tetap merasa kehilangannya. Dengan air mata berlinangan, dia mengulangi kata-kata anaknya ketika berdiskusi soal kewajiban jihad bagi setiap warga Muslim Palestin. "Apa nikmatnya hidup di dunia ketika kematian selalu mengintai kita. Mana yang lebih indah, mati dalam kehinaan atau gugur di medan jihad."

Samaah, adik sekaligus teman terdekat Ayat, turut merasakan hal yang sama. Sambil menangis, dia bercerita tentang saat-saat akhir bersama kakaknya. "Saya lihat cahaya di mukanya dan sebuah rona kebahagiaan yang tak pernah dilihat sebelumnya." Sambil memberi sepotong coklat manis, lanjutnya, Ayat berkata lirih, "Salat dan doakan agar kakak berjaya melaksanakan tugas suci ini."

"Tugas apa?" Samaah bertanya. "Hari ini kamu akan mendengar satu berita baik. Mungkin inilah hari terbaik dalam hidup saya. Inilah hari yang telah lama saya nantikan. Tolong sampaikan salam hormat saya kepada Akh Shaadi," tutur Ayat sambil memberikan secarik kertas.

Shaadi Abu Laan (20), calon suami Ayat, termangu beberapa ketika apabila khabar itu sampai padanya. Dia hampir tidak percaya Ayat pergi begitu cepat mendahuluinya. Padahal Julai ini, jelas Shaadi, "Kami sudah merancang untuk berumah tangga. Selepas Ayat lulus ujian, kami akan menempati rumah sederhana yang belum dihias lagi." Mereka, sudah satu setengah tahun bertunang. Bahkan, kedua mereka telah menyiapkan nama 'Adiyy untuk bayi pertama mereka.

Mereka bertekad mendidik si kecil sebaik-baiknya dengan harapan kelak menjadi seorang mujahid yang akan membebaskan Al-Aqsa dan Palestin dari penjajahan Israel.

"Ternyata Allah miliki perancangan lain," ucap Shaadi. "Semoga kami dapat bertemu di syurga kelak, seperti harapan Ayat dalam surat terakhirnya. Saya tahu dia gadis berkeperibadian kuat, tegar, dan cerdas. Dia mencintai negara dan agamanya lebih dari apa pun."

Setiap saat, lanjut Shaadi, Ayat memang selalu memimpikan operasi syahid. "Kami pun pernah bercita-cita untuk syahid bersama-sama. Ternyata Allah telah memilih dia terlebih dahulu. Kalau ada kesempatan, saya akan menyusulnya segera. Semoga Allah mengabulkannya," ucap pemuda Palestin yang baru saja meraih gelar sarjana muda itu.

Ulasan saya:

Itu remaja Palestin, jiwa mereka segar dengan semangat jihad untuk agama dan negara yang terjajah. Bagaimana remaja kita hari ini? Apakah yang ada dalam pemikiran? Hiburan? Seks? Artis? Wang? Superiority? Kelmarin sahaja diberitakan, pelajar remaja perempuan menumbuk dan menendang guru mereka di Perlis. Hilang sudah rasa hormat kepada guru yang mendidik mereka, apatah lagi semangat mencintai ilmu. Marilah kita selamatkan generasi muda harapan ummah ini dengan mengembalikan kegemilangan sistem pendidikan Islam yang rabbani di tanahair. Sistem pendidikan yang sedia ada perlu dinilai semula. Zaman sudah berubah, cabaran makin hebat, persiapan generasi hadapan perlu semakin teliti dan mantap. Acuan yang rosak mana mungkin menghasilkan kuih yang baik. Sama-sama kita renungkan...

SPECIAL WISHES

Special wishes for...

1. Kepimpinan KPIPM, KPKM serta semua kepimpinan BKAN dan DPM sesi 2008/2009, dengan ucapan :

SELAMAT MENJALANKAN TUGAS DAN AMANAH.
"Ajarilah pengikutmu dengan tingkahlakumu sebelum mengajari mereka dengan kata-katamu"-Kata-kata Saidina Ali k.w.
Doa saya sentiasa mengiringi kalian semua.


Dapatkan Mesej Bergambar di Sini


2. Adik saya,Muhammad Najmi bin Ahmad Zabidi yang bakal menjadi 'suami orang' beberapa hari lagi, dengan ucapan:

SELAMAT MENEMPUH ALAM RUMAHTANGGA.
Jadikan SABAR, BERLAPANG DADA, SALING MEMBERI serta SALING MENGHARGAI sebagai bekal.
Semoga berjaya menjadi nakhoda yang baik,jua dapat mengemudi bahtera perkahwinan sampai ke pelabuhan impian, malah yang terpenting, berjaya meraih keredhaan Allah SWT.3. Anak-anak saudara saya, tiga sekawan ;Raden Muhammad Mu'az bin Muhammad Mun'im, Raden Aiman bin Muhammad Anas dan Raden Muhammad Fawwaz bin Muhammad Farhan, dengan ucapan :

SELAMAT MAJU JAYA di dalam PMR.
Semoga beroleh kejayaan cemerlang yang akan menjadi pemangkin kepada kegemilangan Islam.

Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

Selamat Hari Raya Aidilfitri


Dapatkan Mesej Bergambar di Sini

Sempena 1 Syawal yang menjelang tiba,
saya mengucapkan

Selamat Hari Raya Aidilfitri
Maaf Zahir dan Batin
Kullu 'Am wa Antum bi Khair

kepada

Keluarga di tanah air,
Sahabat-sahabat,
Kenalan,
Pembaca budiman,
dan
Semua muslimin dan muslimat.

Semoga Aidilfitri yang disambut menambah lagi rasa kehambaan dan ketaqwaan.

Dunia Hanyalah Alat, Bukan Matlamat !


Allah berfirman yang bermaksud ;

"Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain daripada main-main dan senda gurau . Dan sesungguhnya kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa.Maka tidakkah kamu memahaminya?" - Al-An'am : 32

Allah memberikan nikmat tidak terhitung banyaknya kepada manusia. Keluasan harta, banyaknya pengikut, ramainya anak, suami / isteri yang saling mencintai, kekuatan tubuh badan, kecerdikan akal fikiran dan sebagainya, sebenarnya hanyalah alat untuk digunakan bagi mendapat keredhaanNya, bukan sebagai matlamat kehidupan. Namun, sayang seribu kali sayang apabila alat bertukar menjadi matlamat, lalu jatuhlah martabat seseorang manusia itu di sisi Tuhannya, malah manusia yang sepatutnya membawa kemakmuran akan bertukar menjadi makhluk perosak di atas muka bumi ini.


"Dan apabila dikatakan kepada mereka : "Janganlah membuat kerosakan di muka bumi", mereka menjawab :"Sesungguhnya kami orang-orang yang membuat pembaikan." Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang yang membuat kerosakan , sedangkan mereka tidak sedar."
- Al-Baqarah : 11-12

Krisis politik, sosial dan ekonomi di seluruh dunia begitu dahsyat. Belum lagi bala bencana yang menimpa beberapa tempat di dunia. Apakah isyarat ini tidak cukup kuat untuk manusia kembali menyuluh diri, mencari punca kefasadan yang berlaku? Alternatif Islam telah wujud sekian lama, bukan sebagai alternatif sebenarnya, malah sebagai penyelesaian mutlak yang wajib dirujuk.

"Sibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik sibghahnya daripada Allah?"- Al-Baqarah : 138

Penguasa berlumba-lumba merebut kekayaan dan meluaskan pengaruh di saat rakyat marhain semakin terdesak dan tertindas hidup mereka. Nafsu meraja menjadikan menusia makin sengsara. Kefakiran pula kadang kala menyebabkan manusia menjadi kufur apabila ada tangan-tangan yang mengambil kesempatan menangguk di air keruh menghulur bantuan atas nama agama (Kristian terutamanya).

Apapun , yang pasti, selagi mana manusia meletakkan kepentingan diri di hadapan mengatasi perkara lain , selagi itulah penyelesaian yang dicita hanyalah ilusi semata-mata!

Kembalilah kepada Allah, wahai manusia ! Jangan menjadi pengikut kepada Firaun yang mengaku Tuhan tetapi saat nyawa sampai ke halkum baru ingin bertaubat, kerana pada waktu itu segala-galanya telah terlambat dan tiada berguna.

"Dan Kami memungkinkan Bani Israil melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tenteranya, kerana hendak menganiaya dan menindas mereka, hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia :" Aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israil dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

Apakah sekarang baru kamu percaya, padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dahulu , dan kamu termasuk orang yang berbuat kerosakan.

Maka pada hari ini Kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu dan sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada tanda-tanda kekuasaan Kami"
-Yunus : 90- 92

"Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?"- Ar-Rahman : 16

(p/s : Artikel yang menerawang di celah-celah gelodak rasa melihat kefasadan dunia. Ops..sebelum terlupa, sama-sama kita hidupkan munajat , mengintai Lailatul Qadr di hujung Ramadhan yang masih berbaki.Moga Allah mengabulkan segala doa-doa kita.)

Kita dan Al-Quran : Muhasabah di Mihrab Ramadhan


Allah SWT berfirman di dalam Surah Al-Baqarah ayat 185 yang bermaksud :

"Bulan Ramadhan , bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza antara yang hak dan batil"

Ramadhan merupakan semulia-mulia bulan yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. kepada umat Muhammad s.a.w. dengan pensyariatan puasa dan pelbagai kelebihan,termasuklah kelebihan Lailatul Qadr yang boleh diumpama bagai 'annual grand sale' yang mesti direbut. Pada malam ini juga, Al-Quran mula diturunkan kepada baginda s.a.w. di Gua Hira'pada tahun pertama kenabian. Bermula detik itulah, Al-Quran dibaca dan disampaikan kepada umat manusia sebagai dustur Ilahi yang lengkap dan panduan hidup umat akhir zaman.

Pun begitu,Al-Quran yang kita gandakan pembacaan di bulan yang mulia ini bukan setakat perlu dibaca, malah yang lebih penting ialah dihayati dan diamalkan isi kandungan dan ajarannya dalam kehidupan.Penurunan Al-Quran di bulan mulia ini seharusnya menyentak daya fikir dan hati kita untuk memuhasabah sejauh mana pengamalan kita terhadap isi kandungan Al-Quran.Ayat-ayat yang dibaca saban hari, berapa banyakkah diamalkan? Bila dibaca ayat-ayat tentang nikmat syurga , mengapa hati kita tidak meronta-ronta untuk mendapatkannya? Bila dibaca ayat tentang azab neraka, mengapa hati kita masih belum gerun dengan sebenar-benarnya?

Bulan ini bulan kita bermuhasabah, mengikis mazmumah, menyental daki-daki yang telah berkerak hingga terhijabnya sinaran nur petunjuk Al-Quran daripada menembusi hati. Sedangkan nur Al-Quran sepatutnya membuat hati orang beriman bergetar dan keimanan mereka semakin bertambah sebagaimana firman Allah yang bermaksud :

"Sesungguhnya orang-orang beriman itu ialah mereka yang apabila disebut nama Allah gementarlah hati mereka dan apabila dibacakan ayat-ayatNya, bertambahlah iman mereka kerananya dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal."

Justeru, di samping membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya pada bulan ini, sama-samalah kita mengambil sedikit masa bertadabur, menangisi kekerasan hati, ketumpulan daya fikir dan kelembapan daya juang kita hasil terhijabnya hati kita dari sinar nur Al-Quran. Pohonkan petunjuk Allah agar Allah membantu kita menjernihkan hati yang kelabu dek titik-titik noda dan dosa yang tidak terkira bilangannya. Semoga Allah memberikan petunjuk Al-Quran untuk kita membezakan antara yang hak dan batil serta memberi jalan keluar kepada permasalahan ummah di zaman yang penuh dengan fitnah ini.

Semoga mu'ahadah (berjanji dengan diri dan Allah), mujahadah (melawan hawa nafsu), muraqabah (rasa diri diawasi Allah),dan muhasabah (menghitung silap dan dosa) yang merupakan intipati taqwa dapat direalisasikan dengan bersungguh-sungguh agar manifestasi taqwa benar-benar terhasil dengan berakhirnya Ramadhan.

Ya Allah, padamu kami mengadu kekerasan hati kami,Ya Allah. Lembutkanlah hati kami,Ya Allah. Sinarilah hati kami dengan hidayahMu sepertimana kau sinari bumi ini dengan sinaran mentari. Ya Allah , selamatkan kami daripada fitnah dunia dan bebaskan kami daripada api nerakaMu. Anugerahkan kami taqwa yang engkau janjikan buat hamba-hambaMu yang berpuasa. Amin Ya Rabbal 'Alamin.Salam mujahadah!

Uniknya Ramadhan Kali Ini

Ramadhan datang lagi. Uniknya Ramadhan kali ini berbanding Ramadhan yang lepas-lepas ialah 1 Ramadhan (bulan ke-9 di dalam kalender Hijrah @ Qamariah) bersamaan 1 September (bulan ke-9 di dalam kalendar Masihi @ Syamsiah). Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengaturkan perjalanan bulan dan matahari mengikut ketetapanNya.

Cuaca di Mesir juga agak unik. Bermula 1 Ramadhan, suhu menurun sedikit menyambut datangnya Ramadhan. Angin dingin lembut menyapa pada pagi hari. Berbeza pada akhir Sya'ban yang lepas, cuaca begitu panas berbahang walaupun waktu pagi. Alhamdulillah Allah permudahkan kita beribadah di bulan yang mulia ini.

Bagi ahli-ahli Keluarga Pelajar-pelajar Islam Perak Mesir, tahun ni mencatat sejarah kita bermesyuarat agung tahunan dalam suasana berpuasa. Moga musyawarah dan muhasabah lebih harmoni dan membawa natijah yang terbaik buat semua.

Buat semua pembaca budiman, selamat menuntut di madrasah tarbiyah Ramadhan. Banyakkan ibadah dan mujahadah di bulan mulia ini. Semoga Allah menerima taubat dan amalan kita. Rabbana taqabbal minna, ya Karim. Amin.

Selamat Menyambut Ramadhan


Dapatkan Mesej Bergambar di SiniDapatkan Mesej Bergambar di SiniDapatkan Mesej Bergambar di Sini

Teman Jihad Mustafa Masyhur

Jika sekiranya para hukamak mengatakan " Sesungguhnya di belakang setiap lelaki yang hebat, ada wanita di belakangnya ", maka Almarhumah isteri Mursyid Am Ikhwan Muslimin, Mustafa Masyhur merupakan wanita yang berada di belakang suaminya, membantu dan mendorong dari belakang, menyokongnya untuk terus bergerak dalam jalan Dakwah walau berdepan dengan ranjau dan duri.

Detik-detik jihad Almarhumah terlalu banyak. "Saudari akan menjadi isteriku yang kedua kerana aku telah berkahwin dengan isteriku yang pertama sebelum saudari. Aku amat mencintainya dan aku tidak sanggup untuk berpisah dengannya ". Almarhumah bertanya, "Siapakah dia?". Ustaz Mursyid menjawab, " Dia adalah Dakwah di jalan Allah. Diharap saudari jangan cemburu kepadanya ". Almarhumah menjawab, "Dakwah tersebut adalah tuanku dan aku adalah khadamnya".

Begitulah teguhnya janji yang diukir sehingga berlalu 51 tahun Almarhumah mengharungi masa tersebut bersama suaminya. Dakwah Ikhwan Muslimin adalah tuannya yang menyuruh, lalu dia mentaatinya. Dakwah berkata, dan dia patuh mendengar kata-kata tersebut. Suaminya di penjara selama 19 tahun, dalam tahun-tahun 50an, 60an dan awal 70an, tetapi Almarhumah tetap setia pada janjinya dan tsabat di atas Dakwah ini.

Apabila Ustaz Mursyid mula dipenjara, dia meninggalkan 4 orang anak kecil kepada Almarhumah untuk dibesarkan olehnya berseorangan diri. Mereka ialah Masyhur, Salwa, Wafak dan Sumayyah. Jadilah Almarhumah sebagai ibu dan ayah kepada mereka. Almarhumah mendidik mereka dengan baik. Apabila Ustaz Mustafa keluar dari penjara, dia mendapati mereka dalam keadaan sebaik-baik agama, ilmu dan akhlaq. Sangat berat hari-hari berlalu ketika suami dipenjara tetapi Almarhumah bersungguh-sungguh berusaha memastikan hari-hari itu indah lagi menggembirakan untuk anak-anak mereka.

Pernah mereka tidak dibenarkan menziarahi Ustaz Mursyid di penjara Wahaat selama 9 tahun lalu Almarhumah menghubungkan mereka dengan ayah mereka melalui surat pos. Almarhumah memegang pen di tangan-tangan kecil mereka menulis kalimat-kalimat tsabat dan dorongan kepada ayah yang sedang berada di belakang jaringan besi di penjara. Almarhumah menyanyikan untuk mereka " Nahnu nuhibbu baba, wa baba yuhibbuna " ( Kami sayangkan ayah, dan ayah sayangkan kami ). Almarhumah membeli permainan dan hadiah dengan duit yang tersimpan agar dia menghadiahkan kepada mereka yang masih kecil dengan mengatakan " Baba arsala ilaikum hazihi hadaya" ( Ayah kirim hadiah-hadiah ini untuk kamu ).

Berlaku mehnah yang dikenali sebagai "Mehnah Takyid" ( Dugaan memberi sokongan kepada Presiden Jamal Abdul Nasir yang menghukum mereka, iaitu dengan menggunakan anak-anak Ikhwan yang dipenjara untuk memujuk ayah-ayah mereka menerima tawaran bebas dari penjara dengan syarat menulis beberapa perkataan atas kertas menyokong Jamal Nasir ; mehnah = dugaan, takyid = sokong ). Beberapa orang dari saudara mara Ustaz Mursyid menyuruh anak-anak perempuan beliau pergi ke penjara untuk memujuk ayah agar menulis sokongan dan balik ke rumah bersama mereka tetapi Almarhumah enggan dan memesan kepada anak-anak agar tidak menunjukkan jemu dan risau lantaran ketiadaan ayah yang panjang. Teruslah si ayah dalam penjara dengan tsabat dan teguh, menolak sebarang sokongan terhadap Sistem yang memenjarakannya.

Pernah apabila hari-hari raya menjelang tiba, Almarhumah tidak mempunyai wang untuk membeli pakaian hari raya untuk anak-anak. Untuk menggembirakan mereka, beliau menurunkan beberapa kain langsir rumah untuk dibuat pakaian raya. Pernah juga beliau sampul kusyen kerusi dan sofa dijahitnya menjadi baju anak-anak.

Almarhumah menanamkan kedalam jiwa anak-anak perasaan theqah kepada Allah, meneguhkan hati mereka dengan rasa bangga terhadap tugas ayah dalam menyampaikan risalah Dakwah. Beliau menjadikan anak-anak merasakan bahawa ayah mereka adalah seorang mujahid, dipenjara kepada aqidahnya dan patut mereka berbangga dan menceritakan perkara ini kepada kawan-kawan yang lain.

Apabila Ustaz Mursyid keluar dari penjara, Almarhumah menyambung perjalanannya bersama Mursyid, mencurahkan pengorbanan. Ustaz Mursyid yang sentiasa pergi ke marata tempat dalam dan luar Mesir berdakwah di jalan Allah. Waktu di rumah sangat sedikit, namun Almarhumah tetap redha dan tenang. Bahkan di hari-hari yang kebiasaannya ahli keluarga berkumpul seperti berbuka dibulan Ramadhan, beliau
berkorban haknya untuk diberikan kepada anak-anak Dakwah lain yang mengundang si suami. Almarhumah berkongsi perasaan dan prihatin suami terhadap anak-anak Dakwah di mana sahaja mereka berada, dalam atau luar negeri, bertanyakan keadaan keluarga dan
anak-anak mereka dan sering mendoakan untuk mereka.

Almarhumah kuat berpuasa, qiamullail, berbudi luhur dan sentiasa berharap kebaikan kepada manusia - semua manusia. Sejak bertahun-tahun Almarhumah tidak ketinggalan bersama suaminya berqiamullail. Beliau memastikan bahagian akhir malam untuknya dan suaminya, bersama Allah, bermunajat dan berdoa kepadaNya agar dia menemuiNya dalam keadaan dia redha lagi diredhai olehNya.

Semoga Allah mengampuninya dan melimpahi rahmat keatasnya. Kita tidak mengatakan sesuatu melainkan yang diredhai oleh Allah : Inna lillahi wa inna ilaihi raajiuun ( Kita dari Allah, dan kepadaNya kita akan kembali ).

(Adaptasi daripada artikel 'Perginya Teman Jihad Mursyid Am' di satu laman web muslimat)

Wanita Paling Bahagia Di Dunia


(Petikan daripada buku "Wanita Paling Bahagia Di Dunia" karangan Dr. 'Aid Al-Qarni)

DAHAN-DAHAN EMAS

Dahan pertama : Ramai wanita di dunia menuntut kebahagiaan di setiap perkara, mencarinya di setiap sudut, tetapi mereka tidak mencarinya dengan beriman kepada Allah.

Dahan kedua : Allahlah satu-satunya yang memiliki kuasa memberi kebahagiaan kepada manusia, maka usahlah mencari kebahagiaan daripada selainNya.

Dahan ketiga : Hartawan-hartawan menyangka kebahagiaan itu pada harta, raja-raja pula menyangka kebahagiaan pada kekuasaan, sebenarnya kebahagiaan adalah pada ibadah kepada Allah.

Dahan keempat : Seorang tokoh yang masyhur berkata selepas pengIslamannya : Aku mencari kebahagiaan selama 40 tahun, namun aku tidak menemuinya kecuali dengan keimanan kepada Allah.

Dahan kelima : Wanita yang sempurna dan mulia ialah wanita yang diharapkan kebaikannya dan terpelihara dari kejahatannya. Dia menyampaikan manfaat kepada orang lain dan tidak menyakiti mereka.

Dahan keenam : Wanita berpelajaran yang mendalami agama membaca 'buku' alam ciptaan Tuhan yang terbentang, lalu melihat 'lembaran' keEsaan Allah dan memerhati 'huruf' kekuasaanNya.

Dahan ketujuh : Apabila seorang wanita memperelokkan hubungannya dengan Allah , Allah akan memperelokkan suaminya dan anak-anaknya, lalu lahirlah anak-anak yang soleh dan baik.

Dahan kelapan : Jangan percaya kepada tamadun Barat yang mendakwa mereka membahagiakan wanita selepas kita melihat wanita Barat sempit dengan kehidupan mereka.

Dahan kesembilan : Sebesar-besar tanda agama memberi kepada wanita hak mereka ialah apa yang disebut Allah di dalam kisah Maryam yang suci dan Asiah isteri Firaun da'ieah yang sejati.

Dahan kesepuluh : Sekiranya wanita bertanya diri mereka mengapa Asiah isteri Firaun menolak istana dan kemegahan malah memilih menentang taghut? Jawapannya : Kerana beliau beriman kepada Allah.

P/S : Doa : Ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, bukan di hati kami.

Bagaimana Menentukan Sikap Terhadap Isu Semasa?

Kebelakangan ini saya kurang upaya mengulas isu di blog ini. Sebabnya? Letih, pening, muak dan mual membaca perkembangan semasa tanah air. Khabar angin dan fitnah seumpama 'makanan tidak berkhasiat dan membahayakan' yang di'sumbat'kan ke dalam 'kerongkong' pemikiran rakyat. Sama ada media cetak, media elektronik, internet, sama saja! Bahaya kepada akidah, syariat dan akhlak ummat jika tidak kuat antibodi ilmu dan iman.

Ramai yang boleh terjatuh ke dalam dosa tanpa disedari oleh mereka akibat isu semasa terkini. Saya malas mengulas panjang. Kembalilah kepada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah! Sebetulnya saya pernah mengulas hal fitnah dan khabar angin ini di dalam kertas kerja saya "Hadith Al-Ifki : Analisa Hukum dan Pengajaran kepada Umat Islam" dua tahun lalu. Sebetulnya kertas kerja ini saya tulis selepas mendengar kaset khutbah seorang daie Mesir menjawab tuduhan dilemparkan kepada Saidatina Aishah r.a. oleh segelintir umat Islam jahil yang berlagak alim pada abad ini. Di samping itu, saya juga mengharapkan fitnah tidak berulang lagi. Tiba-tiba fitnah muncul lagi. Berikut saya perturunkan sedutan kertas kerja itu. Fikir-fikirlah sendiri apa kaitannya dengan isu semasa terkini tanah air!

...

Abstrak

Gerakan mencela dan mentohmah sahabat Nabi radiallahu anhum telah lama wujud sejak zaman berzaman hinggalah ke hari ini. Golongan ini begitu berani mereka pelbagai tuduhan,umpamanya mentohmah isteri Rasulullah saw berzina, para sahabat melakukan seks luar tabie dan lain-lain. Hakikatnya, walaupun golongan ini mencela sahabat Nabi, namun tindakan mereka seumpama mencela Rasulullah SAW. Ini disebabkan apabila mereka tidak mampu mencela Rasulullah secara terang-terangan yang akan menyebabkan terbukanya rahsia mereka, lalu mereka mengalih perhatian dengan menyelewengkan sirah sahabat-sahabat baginda yang mulia demi niat jahat mereka.

Gejala ini sangat berbahaya kerana orang yang tidak menghormati sahabat Nabi yang merupakan orang yang paling mulia di sisi Rasulullah SAW, sudah tentu lebih berani untuk memfitnah sesama mukmin tanpa memikirkan akibat perbuatan mereka di hari akhirat kelak, sedangkan perbuatan memfitnah dijanjikan oleh Allah dengan azab yang pedih. Firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
Maksudnya : “Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersebar di kalangan orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan akhirat.dan Allah mengetahui , sedangkan kamu tidak mengetahui.”

Kejahilan terhadap sirah yang sahih akan menyebabkan umat Islam tertipu dan keliru dalam menentukan pendirian apabila berdepan dengan sesuatu isu berkaitan maruah Islam dan umatnya. Ditambah lagi dengan serangan pemikiran yang dilancarkan oleh pihak kuffar dan orientalis yang dengkikan Islam, selain daripada peranan golongan munafiqin yang menjadi duri dalam daging tanpa disedari.

Salah satu daripada peristiwa bersejarah yang terkenal tetapi mula luput daripada penghayatan kaum muslimin dan sering dieksploitasikan oleh musuh-musuh Islam ialah peristiwa Hadith Al-Ifki yang menimpa Ummul Mukminin Saidatina Aishah r.a. Justeru , dalam kertas kerja ini, penulis cuba untuk membawa kita agar menghayati Sirah Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah ‘alaihim yang kaya dengan pengajaran yang cukup bermakna sebagai panduan kita dalam menentukan sikap dan pendirian selaku seorang mukmin sebenar.

...

Maksud Hadith Al-Ifki

Hadith bermaksud kata-kata , manakala Al-Ifk bermaksud penipuan dan tohmahan. Selain disebut sebagai hadith al-ifki, kadangkala disebut juga sebagai khabar al-ifki.

Hadith Al-Ifki merujuk kepada kata-kata dusta dan tohmahan yang dilemparkan kepada Saidatina Aishah r.a. yang dituduh melakukan perkara yang tidak baik (berzina) dengan seorang sahabat Nabi bernama Safwan bin Mu’attol ketika pulang daripada peperangan Bani Al-Mustoliq atau juga dikenali sebagai Perang Al-Muraisi’ .

...

Hukum –hakam berkaitan peristiwa Hadith Al-Ifki:

Terdapat beberapa hukum-hakam penting berkaitan peristiwa hadith al-ifki ini yang mesti diketahui. Antaranya seperti berikut:

Pertama : Hukuman bagi Orang Yang Menuduh Seseorang Berzina Tanpa Bukti (Qazaf)

Maksud Qazaf ialah : Menuduh seseorang yang muhson berzina atau menafikan nasabnya. Hukum qazaf adalah haram dan qazaf merupakan salah satu daripada dosa besar. Hukuman had qazaf adalah disyariatkan berdasarkan dalil daripada ayat:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون
Maksudnya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka sebatlah mereka (yang menuduh itu) lapan puluh kali sebat, dan janganlah kamu terima kesaksiannya selama-lamanya . Dan mereka itulah orang yang fasiq.“ َ

Dalam satu hadith berkenaan hadith al-ifki dalam riwayat yang lain, ada disebutkan bahawa Rasulullah menjatuhkan hukuman had qazaf kepada orang yang menuduh Saidatina Aishah berzina, berbunyi :

عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما نزل عذري قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا الحد.


Maksudnya:Daripada Aishah r.a. berkata: “Apabila turun ayat tentang kebebasanku, Rasulullah berdiri di atas mimbar, dan menyebut perkara itu dan membaca ayat Al-Quran (yang turun kerana peristiwa itu) .Apabila baginda turun, baginda menyuruh ( membawa ) dua orang lelaki dan seorang perempuan , lalu dijatuhkan hukuman had (qazaf).

Apabila turunnya ayat, Rasulullah telah menyuruh agar dibawa dua orang lelaki ,iaitu Hasan bin Thabit dan Mastoh bin Uthathah, dan seorang wanita , iaitu Hamnah binti Jahsy dan mereka dihukum dengan had qazaf iaitu disebat sebanyak 80 sebatan.

Berdasarkan zahir hadith, qazaf hanya thabit kepda tiga orang sahaja dan Abdullah bin Ubai bin Salul yang mempelopori fitnah itu tidak thabit dalam hadith bahawa dia dijatuhi hukuman had qazaf.

Syarat-syarat dijatuhi hukuman had qazaf ialah :

Orang yang menuduh mestilah mukallaf, iaitu berakal, baligh dan tidak dipaksa.
Oleh itu, tidak dikenakan hukuman had bagi penuduh yang gila, belum baligh atau dipaksa.

Orang yang dituduh mestilah muhson , iaitu orang Islam yang merdeka, berakal, suci (tidak pernah berzina), dan boleh melakukan jima’.
Tidak jatuh hukuman jika yang tertuduh tidak cukup syarat muhson, seumpama orang gila, kanak-kanak, hamba, kafir dan tidak boleh bersetubuh kerana masih kecil, atau tidak memiliki kemaluan. Walau bagaimanapun, sekiranya seorang yang dituduh biasa melakukan perkara yang meragukan seperti mendedahkan aurat, bebas bergaul dengan yang bukan mahram, dan pergi ke tempat-tempat maksiat boleh menggugurkan had qazaf.

Orang yang menuduh bukan bapa, ibu,datuk atau nenek kepada yang dituduh.
Ini kerana qazaf adalah hak manusia, maka tidak boleh dihukum bapa yang menuduh anak sebagaimana tidak boleh qisas kepada bapa yang membunuh anak. Tetapi sekiranya anak menuduh ibu atau ayahnya berzina, bolah dijatuhkan had qazaf. Manakala sekiranya suami menuduh isteri berzina, boleh dijatuhi had qazaf melainkan dia melakukan li’an. Suami yang melakukan li’an akan tergugur daripada had qazaf , dan isteri bolah dijatuhi had zina , kecuali dia melawan dengan melakukan li’an juga.Sekiranya isteri melakukan li’an juga, gugur had zina ke atasnya, maka anak itu tidak dinasabkan kepada suaminya dan suami isteri itu dipisahkan serta tidak boleh kembali bersama selama-lamanya.

Menuduh dengan tuduhan zina yang mewajibkan kena hukuman, iaitu secara jelas (sorih), bukan kinayah (sindiran atau kiasan). Ini adalah mengikut pendapat jumhur fuqaha’ kecuali Imam Malik yang mewajibkan hukuman had qazaf kepada penuduh secara jelas atau sindiran.Imam Syafie pula berpendapat hukuman had dijatuhkan jika tuduhan secara jelas dan kinayah jika disertai dengan niat.

Tidak mendatangkan empat orang saksi sebagai bukti.
Sekiranya , penuduh dapat membawa empat orang saksi, gugur had qazaf darinya.

Kedua : Hukum dan Bahaya Golongan Munafikin

Berdasarkan peristiwa hadith al-ifki ini juga, terdapat beberapa hukum berkaitan golongan munafikin. Allah menyebut tentang bahaya golongan munafikin dan sifat-sifat mereka di dalam Al-Quran secara jelas sehingga terdapat satu surah khusus tentang mereka iaitu Surah Al-Munafiqun.

Maksud munafik ialah : Menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran.

Tanda-tanda orang munafik turut disebut dalam hadith , antaranya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب ، واذا وعد أخلف ، واذا أئتمن خان . (متفق عليه )
ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : اذا خاصم فجر.


Maksudnya : Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. berkata : Bahawa Rasulullah SAW bersabda “:Tanda munafiq itu tiga : Apabila bercakap dia berdusta, dan apabila berjanji dia mungkiri, dan apabila diberi amanah dia khianat.” (Muttafaq Alaih) .Dan daripada hadith riwayat Abdullah bin Umar r.a. : “Apabila bertengkar dia melampaui batas.”

As-Son’ani menyebut bahawa sesiapa yang memiliki sifat yang disebut di dalam hadith ini diitlaq sifat munafik secara majaz, walaupun hatinya tidak kufur kerana sifat-sifat ini merupakan sifat munafikin pada zaman Rasulullah SAW. Namun , hadith ini merupakan peringatan Allah supaya orang Islam tidak mencapai tahap nifaq yang sebenarnya. Justeru, sifat-sifat di atas perlu dihindari oleh setiap orang Islam.

...

Pengajaran Hadith Al-Ifki Kepada Umat Islam

Pertama: Berhati-hati Terhadap Berita yang Tidak Pasti Kesahihannya dan Bahaya Buruk Sangka

Peristiwa hadith Al-Ifki ini memberi pengajaran kepada orang mukimn agar berhati-hati dengan berita yang tidak dipastikan kesahihannya, dan bahaya buruk sangka lebih-lebih lagi berkaitan dengan maruah orang-orang mukmin yang tidak berdosa. Allah telah berfirman di dala surah Al-Hujurat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم ٌ
Maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah daripada banyak prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa.”

Rasulullah juga ada berpesan :

عن أبي هريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اياكم والظن فان الظن أكذب الحديث "

Maksudnya : Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah Saw bersabda: “ Hindarilah prasangka, sesungguhnya prasangka itu sedusta-dusta perkataan.”

Az-zon ialah apa yang terlintas pada diri yang kemungkinan betul, dan kemungkinan salah , kemudian menghukum dan bergantung kepada sangkaan itu. Al-Zamhasyri membahagikan az-zon kepada beberapa bahagian:

Wajib : iaitu bersangka baik kepada Allah , dan kepada mukmin yang zahirnya bersifat adil. Oleh itu, haram untuk bersangka buruk dalam keadaan ini (seperti maksud hadith).

Sunat : iaitu bersangka baik kepada orang yang zahirnya adil di kalangan orang Islam.

Harus : Contohnya kata-kata Abu Bakar kepada Aishah : “Mereka berdua saudara lelaki atau saudara perempuanmu “ apabila mengagak jantina anak di dalam kandungan isterinya.

Dikira harus juga bersangka buruk kepada orang yang sudah mahsyur di kalangan orang ramai sentiasa bercampur gaul dengan perkara yang meragukan dan terang-terangan melakukan perkara yang tercela. Oleh itu , tidak haram bersangka buruk kerana dia telah menunjukkan sendiri keburukannya, sama seperti jika sesiapa yang pergi ke tempat yang tidak elok akan dipandang serong dan sesiapa yang menutup keburukannya disangka baik.

Kesimpulannya, perkara yang membezakan antara zon yang dibolehkan dan zon yang tidak dibolehkan ialah setiap yang tidak mempunyai petanda yang sahih dan sebab yang zahir, maka haram bersangka buruk. Contohnya , sekiranya orang yang disangka itu dikenali memiliki sifat yang baik, zahirnya amanah, maka haram zon khianat dan fasad padanya, berbeza dengan orang yang masyhur melakukan perkara yang meragukan, maka hukumnya adalah sebaliknya.

Suatu yang tidak dapat digambarkan bagaimana manusia sanggup menyangka buruk kepada isteri Rasulullah SAW, buah hati baginda yang dididik sebaiknya di dalam madrasah tarbiyah Rasulullah dan terpelihara dengan akhlak mulia, sehingga sanggup menuduh beliau berzina hanya kerana satu peristiwa yang tidak pasti sebab-musababnya? Oleh itu , Allah menempelak golongan ini dan mengajar mereka bagaimana akhlak sebenar sebagai seorang mukmin sepertimana Allah berfirman di dalam surah An-Nur ,ayat 16:

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ
Maksudnya : “Dan mengapa kamu tidak berkata, di waktu mendengar berita bohong itu, : “ Sekali-kali tidak wajar bagi kita memperkatakan hal ini. Maha Suci Engkau Ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar.”

Selain itu, dalam keadaan seumpama itu, seharusnya orang-orang mukmin mencontohi sikap Abu Ayyub Al-Ansori dan isterinya Ummu Ayyub apabila mendengar mengenai hadith al-ifki seperti yang dikisahkan dalam kitab-kitab sirah tentang perbualan mereka:

Ummu Ayub bertanya kepada suaminya: “Adakah engkau dengar apa yang diceritakan orang tentang Aishah? Abu Ayub menjawab: “ Ya , dan itu semua bohong. Adakah engkau akan melakukan sedemikian, wahai Ummu Ayub?” Ummu Ayub menjawab:” Tidak. Aku tidak akan berbuat sebegitu.”Abu Ayub berkata :” Demi Allah, Aishah lebih baik daripadamu.”

Sikap Abu Ayyub dan isterinya membuktikan ma’rifah mereka terhadap Allah dan RasulNya dengan meletakkan kemuliaan yang selayaknya terhadap bait an-nubuwwah. Seorang mukmin sepatutnya menganggap bahawa pemimpin orang beriman tidak kurang daripada mereka dalam soal memelihara hal-hal berkaitan maruah diri dan agama, apatah lagi isteri seorang nabi dan rasul.

Justeru, sebarang berita yang diterima perlu dipastikan terlebih dahulu dan tidak sepatutnya terus disebarkan kepada orang lain. Sesungguhnya, berbaik sangka sesama mukmin akan menyelamatkan umat Islam daripada kekusutan dan musibah yang tidak diduga. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
Maksudnya: “ Wahai orang-orang yang beriman, jika dating orang fasiq kepadamu membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu.”

Kedua : Ujian Sunnatullah Bagi Orang-orang Mukmin

Peristiwa hadith al-ifki merupakan ujian yang amat berat bagi Rasulullah SAW, Saidatina Aishah r.a. , Abu Bakar As-Siddiq dan keluarganya serta umat Islam seluruhnya. Sebagai seorang bapa, Saidina Abu Bakar yang dipandang mulia dan dihormati masyarakat sejak zaman jahiliyyah di Mekah tidak dapat menahan kehairanannya terhadap tohmahan kepada anak kesayangannya sehingga diriwayatkan bahawa Abu Bakar berkata : “ Demi Allah, sesungguhnya kami tidak pernah dikata seperti ini pada zaman jahiliyah ketika kami tidak menyembah Allah, tetapi kami dikata semasa kami telah Islam!”

Namun, sudah menjadi sunnatullah, Allah akan menguji semua manusia , lebih-lebih lagi hamba-hamba yang disayangiNya. Allah berfirman :

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُون *
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

Maksudnya: “Apakah manusia itu mengira bahawa mereka akan dibiarkan mengatakan : Kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka ,maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.”

Setiap ujian yang ditimpakan ke atas hamba-hambaNya mempunyai hikmah yang hanya Dia sahaja mengetahuiNya. Oleh itu, Allah menyebut peristiwa ini sebagai perkara yang baik walaupun zahirnya amat memedihkan jiwa-jiwa yang menanggungnya. Allah berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ
Maksudnya :
“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah daripada golongan kamu juga. Janganlah kamu menyangka bahawa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu.”

Dalam peristiwa hadith al-ifki ini, Allah menunjukkan kebijaksanaanNya dalam mengatur setiap ketentuanNya. Antara hikmah peristiwa hadith al-ifki ialah:

• Allah ingin menambahkan keimanan Rasulullah SAW,Saidatina Aishah, ahli keluarga baginda dan orang-orang mukmin

• Menunjukkan kepada umat Islam bahawa Rasulullah adalah seorang manusia walaupun baginda seorang nabi. Ini dapat dilihat apabila wahyu tidak turun selama sebulan lamanya untuk membebaskan baginda, ahlul bait dan umat Islam daripada kemelut ini, maka baginda terpaksa menyelesaikan perkara ini dengan kemampuan baginda selaku manusia biasa.

• Menunjukkan keburukan golongan munafikin dan aktiviti mereka

• Membulatkan pergantungan Saidatina Aishah terhadap Allah SWT dan menghilangkan pergantungan terhadap makhlukNya, walaupun suami beliau seorang nabi, sepertimana kata-kata beliau apabila turunnya wahyu:
“ Sesungguhnya aku tidak akan bangun kepadanya (Rasulullah) dan aku tidak akan memuji melainkan Allah kerana Dialah yang menurunkan ayat yang membebaskanku.”

• Menguatkan sangkaan baik terhadap Allah, Rasulullah dan ahlil bait baginda dalam diri orang-orang yang beriman

• Kesabaran dan kethabatan dalam menempuh ujian akan digantikan oleh Allah dengan kemenangan dan kegembiraan sebagai hadiah yang tidak ternilai.

.......

Untuk kertas kerja penuh, sila download dari mini maktabah blog ini.

Memori Tarbiyah dan Cita-cita Generasi Sufi Haraki

Tiba-tiba hati dipagut rindu pada indahnya zaman remaja itu , kami berebut-rebut datang ke musolla awal untuk menjadi orang pertama yang membuka lampu musolla dan menjadi 'tok siak tak rasmi' untuk membentang sejadah sof-sof hadapan. Tidak kira apa jua solat, apatah lagi Subuh. Hingga kadang-kadang timbul cemburu apabila orang lain datang lebih awal. Masa tu terfikir juga , ni ikhlas ke riya'? Cepat-cepat istighfar dalam hati takut-takut terlintas tanpa sedar.

Barangkali telah dilatih agar sentiasa berusaha menjadi yang terbaik, maka hal solat sentiasa menjadi keutamaan kami. Solat dhuha sempat juga kami lakukan di celah waktu rehat, malah tahajjud kalau boleh saban hari, lebih-lebih lagi apabila hampir dengan peperiksaan. Setiap sudut musolla penuh dengan muslimah yang bermunajat memohon pertolongan Allah untuk menghadapi hari 'pertempuran' itu. Sampai berjanji dengan sahabat karib dari dorm sebelah, "kalau nak bangun qiam , tolong kejut ye, kita qiam sama-sama". Kadang-kadang merajuk jika ada sahabat yang bangun qiam seorang , terlupa kejutkan sahabat yang lain sebab ingatkan dia yang terlewat bangun, rupanya dia yang paling awal.

Asrama itu sudah terlalu uzur walaupun berstatus asrama penuh, hingga digelar Utusan Malaysia "TERSOHOR DALAM KEDAIFAN". Tiada apa yang dibanggakan dari segi infrastrukturnya, fizikalnya, cuma yang membezakannya dengan yang lain ialah roh tarbiyah yang mengalir di dalam diri setiap penghuninya. Senakal manapun pelajar itu, sebenci manapun dia dengan tarbiyah, di hati kecilnya, dia tetap mengakui bumi itu ada keindahannya. Pada ukhuwahnya, biah solehahnya, tarbiyahnya, para murabbinya.

Terngiang-ngiang kata-kata kakak-kakak senior, jika ingin melantik pemimpin , lihatlah pada solatnya. Jika hal-ehwal solatnya sempurna, layaklah dia menjadi pemimpin kita.Sebab solat itu mengikat hamba dengan Tuhannya. Jika dia mengambil berat soal hubungan dia dan Tuhan, dia tentu sepatutnya sangat mengambil berat soal hubungan dia dengan manusia.

Bumi itu mengajar saya mencintai kebaikan, merindukan tarbiyah, menghargai ikatan kasih-sayang kerana Allah. Saya bertatih menjadi pemimpin kecil serba tak tahu, mengenal apa itu mehnah dan tribulasi, mengikis karat mazmumah, dan mencita-citakan kesinambungan generasi Sufi Haraki, generasi Rabbani, generasi Qurani di seluruh bumi Allah yang luas ini.

Hari terus berlalu. Bumi Mesir menjadi destinasi kembara tarbiyah saya seterusnya. Saya meletakkan keinginan untuk ditarbiyah, bukan mentarbiyah kerana berasa kurang layak. Namun, takdir Allah menentukan, akhirnya saya akur dengan satu kesimpulan bahawa walau di mana kita berada, di situlah medan kita untuk ditarbiyah dan mentarbiyah. Selagi manusia hidup, proses tarbiyah akan tetap berterusan. Walaupun pahit, walaupun perit, akhirnya kan terasa kemanisannya, bahkan kita akan merindukannya pula.

Ya Allah, suburkanlah muka bumiMu dengan generasi ulama' murabbi, pemimpin bertaqwa, generasi Al-Quran yang Rabbani yang mencintaiMu, mencintai agamaMu dan saling mencintai keranaMu. Berilah kami kekuatan mencontohi generasi sahabat, salafussoleh seperti Salahuddin Al-Ayyubi,Muhammad Al-Fateh serta bala tentera mereka agar kemenangan yang Engkau janjikan buat Islam menjadi realiti. Jadikanlah kami hamba-hamba yang istiqamah menjalankan amanah agamaMu sepertimana yang Kau firmankan :"Maka tetaplah kamu pada apa yang diperintahkan"- Surah Hud : 112.Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Cerpen : Air Mata Al-Quds"Assalamualaikum.Ukhti,boleh saya duduk di sini?" Kedengaran satu suara lembut menyapa di kiriku.

Aku mendongakkan kepala.Kelihatan seraut wajah gadis bertudung coklat muda tersenyum memandangku sambil menunjukkan isyarat di sebelah kiriku.

"Waalaikumussalam. Duduklah, tempat ini bukan khas untuk sesiapa" jelasku dengan membalas senyumannya.

Ya,itulah detik awal perkenalanku dengan Asma'. Asma', gadis Palestin yang kukenali lewat pengajianku di Fakulti Usuluddin, Universiti Al-Azhar itu akhirnya menjadi sahabat baikku. Kesederhanaannya, keluhuran budinya dan keteguhan jiwanya membuatkanku tertarik untuk akrab dengannya, bukan sahabat-sahabat bangsa Arab yang lain.

Asma' bukan setakat seorang sahabat yang memahami, malah dia ibarat guru bagiku.Dia banyak membantuku memahami pelajaran di kuliah, bahkan yang lebih penting ialah melaluinya, kukenal erti tabah dengan ujian Allah , syukur atas nikmat Allah dan menyelami jerih-perih perjuangan hidup rakyat Palestin. Mengapa tidak? Sejarah hidupnya amat memilukan. Dia anak yatim piatu. Ibunya meninggal dunia semasa melahirkannya. Bapanya pula syahid dalam satu serangan tentera Zionis di Semenanjung Gaza 15 tahun lalu. Dia membesar di bawah jagaan bapa saudaranya, Ammu Khalid, seorang peniaga dan pejuang Hamas. Ammu Khalid begitu mengambil berat tentang dirinya, malah selama hidup bersama keluarga itu dia tidak pernah rasa terasing. Ammu Khalid melayannya seperti anak kandung sendiri. Beliaulah yang banyak menitipkan semangat perjuangan dalam diri Asma'.

Kata Asma, media massa terlalu memutar belitkan fakta. Hamas bukanlah kumpulan militan atau pengganas. HAMAS ditubuhkan atas kesedaran rakyat Palestin untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari cengkaman Zionis. HAMAS, semenjak hari pertama penubuhannya telah menjadikan jihad sebagai jalan utama untuk memerdekakan bumi Palestin. HAMAS juga telah menjadikan Islam sebagai landasan perjuangannya. HAMAS juga telah berjanji dengan rakyat Palestin dan juga kepada umat Islam untuk terus komited dengan perjuangan mereka. HAMAS juga berjanji untuk memerdekakan masjid al-Aqsa walaupun terpaksa berjuang dengan kuku dan gigi sahaja. Itulah janji mereka.

Selepas hampir 20 tahun berjuang, Allah memberikan hasilnya kepada perjuangan HAMAS. Mereka diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memerintah Palestin. Kemenangan ini, walaupun indah, namun ianya merupakan ujian yang getir bagi mereka. Pelbagai tekanan telah dikenakan ke atas HAMAS sebaik sahaja dipilih rakyat menerajui pemerintahan buat kali pertama dalam pilihanraya yang lalu. Bantuan yang sebelum ini diberikan oleh Kesatuan Eropah dan kuasa besar lain ditarikbalik seolah-olah hukuman ke atas rakyat Palestin kerana memilih HAMAS sebagai pemerintah secara demokrasi. Mereka mahu melihat HAMAS gagal, lalu akhirnya mengiktiraf Israel, sedangkan dunia terlupa kesengsaraan rakyat Palestin. Israel penjajah celaka itulah yang sepatutnya dihalau keluar, bukannya menambahkan lagi penderitaan warga Palestin.

Pelbagai bentuk kesengsaraan telah dilalui oleh rakyat Palestin. Pengusiran dari rumah, kampung halaman, dan juga tanahair sendiri. Dibunuh, diseksa, ditembak, dibom, dibantai, disembelih hanyalah sebahagian daripada perbuatan tidak bertamadun yang telah dihadapi oleh mereka . Berapa ramai rakyat Palestin terpaksa menjadi pelarian ke Jordan, Syria dan Lubnan. Ya, hidup sebagai pelarian tentu saja amat memeritkan. Di kem-kem pelarian , rakyat Palestin tidak ubah seperti anai-anai membina busut. Mereka membina rumah berlapis-lapis, daripada setingkat kepada bertingkat-tingkat tetapi bukanlah rumah dalam erti kata yang sebenar. Generasi berganti generasi, umat Islam di Palestin tetap sabar dan komited untuk terus kekal dan mempertahankan tanah air mereka." Ini adalah jihad, kemuliaan, dan bukti yang ingin kami bawa sebagai mahar ke syurga nanti. "Tergambar jelas keteguhan dan keyakinan Asma' dengan janji Allah melalui cerlang sinar matanya tatkala menuturkan kalimah itu. Aku kagum.

Sejak mengenali Asma', aku mula mengakrabi isu-isu semasa berkaitan Palestin. Suratkhabar, majalah, buku-buku, laman-laman web, semuanya aku terokai. Aku seolah-olah baru tersedar bahawa isu Palestin bukanlah hanya isu perjuangan rakyat Palestin memerdekakan negaranya, atau isu bangsa Arab semata-mata. Malah isu Palestin adalah isu umat Islam seluruh dunia. Palestin, bumi tanahair umat Islam, bumi berlakunya Isra' dan Mi'raj. Di situlah terletaknya Masjid Al-Aqsa, masjid agung ketiga umat Islam dan kiblat pertama sebelum Masjidil Haram.

Semangat yang menyala di dadanya dikongsi bersamaku. Dia menyedarkanku bahawa bahawa pejuang Islam perlu cemerlang dalam segenap aspek. Dia membuktikan kata-katanya apabila memperolehi Imtiyaz dalam imtihan lalu, manakala aku pula hanya berpuas hati dengan Jayyid Jiddan. Semenjak itu, aku berusaha keras dalam pengajianku. Ibadahku juga kutingkatkan secara konsisten. Aku turut menjinak-jinakkan diri menulis artikel dalam suara kampus, dan majalah di tanah air, terutama tentang Palestin dan terlibat aktif dalam aktiviti persatuan. Aku juga terlibat menggerakkan kempen kesedaran tentang Palestin dan kempen boikot barangan Yahudi dan musuh Allah yang dianjurkan oleh persatuan. Aku harus bersyukur dengan nikmat Allah yang terlalu banyak dan memanfaatkannya dengan membantu umat Islam yang lain. Bukankah Nabi Muhammad bersabda:"Barangsiapa yang tidak mengambil berat urusan kaum Muslimin, maka dia bukan daripada kalangan mereka"?

Dalam diam, aku memasang niat dan perancanganku tersendiri. Pada Asma' kutunjukkan gambar abang kesayanganku, Asyraf. Aku menggiatnya supaya menjadi kakak iparku. Kataku, aku mahu mengabadikan hubungan persahabatan ini sebagai ikatan kekeluargaan. Bagiku, abangku sesuai menjadi pasangan hidupnya. Sifat mereka mempunyai banyak persamaan. Lagipun, aku yakin abangku Asyraf akan menjaga Asma', puteri syuhada' yang telah banyak berjasa padaku itu dengan baik. Asma' perlukan seorang lelaki untuk melindungi dan menemaninya menempuh perjuangan hidup ini. Tambahan pula, dalam keadaan bumi Palestin yang tidak menentu, sejuta kemungkinan boleh terjadi. Dan sekiranya mereka pulang ke Palestin sekalipun, abangku yang merupakan bakal doctor itu tentu saja dapat memberikan khidmatnya di sana. Abangku bukan setakat bakal doctor yang berhemah, bahkan dia juga hafiz Al-Quran sejak di Malaysia lagi. Darah kami adalah darah pejuang. Ayah sebenarnya keturunan Haji Abdul Rahman Limbong , tokoh ulama' penentang penjajah yang tersohor dalam sejarah Tanah Melayu. Aku juga berharap andainya aku disoal di hadapan Allah di hari akhirat kelak tentang apa yang telah kulakukan bagi membela saudara seakidahku, setidak-tidaknya aku masih punya jawapan.

Pada mulanya, Asma' hanya membiarkan usikanku berlalu begitu sahaja tanpa memberikan sebarang komen. Namun, apabila aku selalu sangat mengusiknya, lama-kelamaan dia memberikan isyarat positif. "Asma' ni kan perempuan, takkanlah Asma' nak kata 'ya', sedangkan tuan empunya diri tak pernah berkata apa-apa. Lagipun, soal jodoh ni perkara besar, Asma' perlu berbincang dengan Ammu Khalid dulu." Aku tahu sebenarnya Asma' tidak menolak, cuma memikirkan dia masih punya wali yang berhak ke atas dirinya, apatah lagi abangku bukan rakyat Palestin berbangsa Arab, tentulah dia harus berfikir panjang.

Sebenarnya, abangku pernah melihat Asma' sebelum ini. Ketika itu, aku yang sedang meronda-ronda mencari buku di Pameran Buku Antarabangsa bersama abangku Angah Asyraf. Kami terserempak dengan Asma' dan teman serumahnya di hadapan sebuah kedai buku.Abangku cuma memerhatikan daripada jauh kami berbual mesra. Dalam perjalanan pulang, Asyraf bertanya tentang mereka. Lalu kuceritakan tentang mereka dan keakraban persahabatanku dan Asma', dan pastinya aku tidak lupa menggiat Angah. Kataku, "Wah, hebat Angah! Sekali pandang terus terpikat ke? Kalau nak, boleh Nuha 'rekemen'kan." Angah hanya tersenyum. Pucuk dicita, ulam yang dating. Apa lagi, semakin teruklah dia kuusik. Angah menggeleng-gelengkan kepala melihat telatahku.Tidak mengapa, usaha tangga kejayaan, bisik hatiku sambil ketawa di dalam hati. Aku tidak putus-putus berdoa moga Allah memelihara ukhuwah antara diriku dan Asma' dan merealitikan impianku membawa Asma' ke dalam keluarga kami.

Suatu petang, tiba-tiba Angah Asyraf menelefonku. "Tunggu Angah di mahattoh utubis Hayyu Sabi'. Nanti Angah dating ambil Nuha. Ada hal penting," katanya. Aku tertanya-tanya. Namun kuturutkan sahaja permintaannya.Selalunya Angah memberitahu sekurang-kurangnya sehari lebih awal jika ingin keluar denganku. Jadi, aku siapkan masakan yang sedap-sedap untuknya. Yalah, orang bujang. Tentu biasa makan masakan 'cincai-cincai' sahaja. Kalau tidak pun beli saja di restoran. Petang itu, Angah membawaku ke rumah sewanya di Tahrir. Teman-teman serumahnya awal-awal lagi sudah keluar apabila mengetahui aku akan bertandang ke rumah mereka. Angah sudah siap menempah makanan segera daripada restoran berdekatan, Tentu sahaja bukan KFC yang muqato'ah itu!

Sambil makan, aku bertanya,"Hal apa yang penting sangat ni,Angah. Sampai tak menyempat-nyempat?"

"Angah nak minta pendapat adik Angah yang bijak ni. Nuha pandai tak tafsir mimpi? Kan hari tu beli kitab Tafsir Ahlam di ma'rad."

"Kenapa, Angah mimpi apa?" tanyaku kehairanan.

"Entahlah, mimpi aneh sangat. Nak kata mainan syaitan, Angah biasa ambik wudhu' dan baca doa sebelum tidur. Angah tersedar pun, waktu tu sekitar jam 3 pagi. Bukan sekali, tapi tiga malam Angah bermimpi perkara yang sama."

Aku tahu , keakrabanku dengan Angah menyebabkan Angah memilih untuk menceritakan masalah peribadinya denganku walaupun memiliki rafiq lain yang tidak kurang akrab dengannya. Angah pun menceritakan mimpinya. Katanya, dia bermimpi melihat dirinya berjalan bersendirian ke Masjidil Aqsa yang kami rindui. Keadaan begitu nyaman dan syahdu. Dia masuk ke masjid lalu solat 2 rakaat di mihrab sekhusyuk-khusyuknya. Usai solat dia berpaling. Dia terlihat seorang perempuan, di sampingnya seorang kanak-kanak kecil. Selepas itu, terus Angah tersedar.

"Angah cam ke muka perempuan tu?"tanyaku dengan perasaan berdebar.

"Angah rasa macam pernah tengok… " Angah menggantungkan ayatnya.

" Siapa?" tanyaku lagi. Angah tidak menjawab. Tiba-tiba terlintas seseorang di hatiku.

" Asma' sahabat Nuha tu ke Angah?" tanyaku tidak sabar-sabar.

Angah menganggukkan kepalanya perlahan.

Oh Tuhan! Adakah ini petunjuk darimu? Bibirku tidak putus-putus mengucap tahmid. Rupa-rupanya, Angah telah membuat keputusan untuk melamar Asma' setelah banyak kali beristikharah, cuma dia ingin meminta pendapatku sebelum berbincang dengan Abi dan Ummi. Aku yakin Abi dan Ummi tidak akan menolak terus hal ini kerana kami telah dididik supaya berbincang untuk menyelesaikan satu-satu masalah dan mengutamakan kepentingan Islam melebihi segalanya. Kata Abi, "Islam tertegak dengan pengorbanan umatnya". Cuma, aku masih tidak dapat mentafsirkan kaitan kanak-kanak kecil di dalam mimpi Angah dengan perkara ini.

Keesokkannya, aku bertemu dengan Asma' seperti biasa. Dengan berhati-hati, aku menyampaikan hasrat suci Angah untuk memperisterikannya. Lama Asma' terdiam. Kemudian, lambat-lambat dia memberitahu dia akan pulang menziarahi Ammu Khalid sekeluarga di Ramallah selepas imtihan fasa pertama setelah sekian lama meninggalkan bumi kecintaannya itu. Dia sudah terlalu rindu kepada mereka semua.

Asma' memandang jauh ke dalam mataku. Kulihat matanya berkaca-kaca.

"Doakan keselamatan Asma' . Insya-Allah, sekembalinya Asma' ke sini, akan Asma' khabarkan keputusannya padamu. Kalau ada jodoh tentu tidak ke mana. Tapi, andai maut menjemput Asma' terlebih dahulu, kenang Asma' dalam doa Nuha selalu. Semoga Allah mempertemukan kita di taman syurgaNya yang indah kelak. "

Aku jadi terharu apabila Asma' berkata begitu. Kami berpelukan erat. Aku tidak pernah meninggalkan doa untukmu Asma' setiap kali usai solat. Begitu juga untuk bumi Al-Quds tercinta dan umat Islam seluruhnya. Bisikku.

Masa berlalu begitu pantas. Cuti pendek fasa pertama kuisi dengan mengikuti pengajian di Masjid Al-Azhar, di samping pengajian dan program peningkatan diri yang lain. Sementara itu, Angah telah menghubungi Abi dan Ummi. Ternyata, Abi merestui pilihan Angah, malah lebih memeranjatkan kami, Abi kata, kalau Asma' setuju, Abi minta walimah dijalankan secepat mungkin. Abi dan Ummi juga berjanji akan mengambil cuti dan hadir ke Ardhul Kinanah untuk walimah tersebut. Akulah orang paling gembira mendengar khabar tersebut. Rasanya tidak sabar-sabar lagi menunggu cuti berakhir untuk bertemu Asma' dan mendengar jawapan 'ya' daripada bibirnya.

Hari pertama kuliah dibuka kusambut dengan rasa gembira. Namun, keghairahanku mati serta-merta apabila mendapati Asma' tidak hadir ke kuliah. Ku tanya khabarnya daripada teman serumahnya. Jawab mereka,"Asma' belum pulang ke Kaherah. Mungkin dia masih di Ramallah." Hatiku bertambah gawat. Adakah berlaku perkara yang tidak baik terhadapnya atau keluarganya? Seminggu aku lalui dengan perasaan risau tidak keruan. Hari ketujuh, aku menerima sepucuk surat dari Ramallah. Kubuka surat bersampul biru itu dengan perasaan berdebar. Dengan lafaz basmalah aku membaca satu-persatu bait-bait kalimah yang bertulis dalam bahasa Arab itu.

Assalamualaikum wrt.wbt.

Nuha sahabatku,

Semoga dirimu sentiasa berada dalam perlindungan dan kasih sayang Allah. Saat ini aku masih berada di kota suci ini. Aku rindukanmu dan pengajian kita,namun banyak perkara yang perlu kulangsaikan sebelum aku pulang ke kota Kaherah. Untuk pengetahuanmu, kepulanganku ke sini tidak seperti yang kuimpikan. Sesampainya aku ke sini tempoh hari, aku disambut dengan berita yang amat menyayat hati.


Aku terasa nafasku seolah-olah terhenti saat ini. Namun, ku teruskan pembacaan.

Nuha,
Ammu Khalid sekeluarga terbunuh dek bedilan peluru berpandu yang dilancarkan oleh kapal marin Israel ketika mereka berkelah di pantai Ghaza. Tidak kusangka, berita yang kubaca dalam akhbar tempoh hari adalah tentang mereka. Betapa kejamnya rejim Zionis laknatullah itu! Tubuh mereka berkecai, Nuha! Tiada siapa yang selamat kecuali sepupu perempuanku Fatimah yang baru berusia 3 tahun. Ammu Khalid, isterinya Makcik Sumayyah dan anak-anak yag lain semuanya terkorban, termasuk anak bongsunya yang masih bayi. Hatiku remuk, Nuha! Kekejaman mereka tidak mengenal kasihan.


Ya Allah! Tabahkanlah sahabatku. Mutiara jernih mula membasahi pipiku.

Yang pasti, aku perlu belajar untuk lebih tabah mulai saat ini. Aku perlu memikul tanggungjawab baru sebagai ibu dan ayah buat Fatimah. Mengapa tidak? Si kecil yang malang itu sudah tidak miliki sesiapa selain aku! Kau pun tahu, betapa aku amat terhutang budi kepada Ammu Khalid sekeluarga. Mujur Ammu Khalid ada meninggalkan sedikit harta untuk kami meneruskan hidup. Berkemungkinan aku akan kembali semula ke kota Kaherah sedikit masa lagi. Pengajianku perlu kulangsaikan kerana tanggungjawabku makin berat. Tapi kembalinya aku kali ini bukan berseorangan Nuha, tapi bersama si kecil Fatimah itu! Doakan aku tabah, Nuha! Dugaan Allah semakin berat, tatkala hati ini mula ingin mengecap sedikit bahagia.

Air mataku semakin laju. Kugagahi diri untuk terus membaca.

Tentang lamaran abangmu, aku tiada alasan untuk menolak lagi, namun sanggupkah dia memikul tanggungjawab menjadi ayah untuk si kecil ini? Aku tidak kisah andainya abangmu mengundurkan diri jika Fatimah penyebabnya. Bagiku, biarlah Fatimah membesar di bawah jagaanku, sebagaimana aku membesar di bawah jagaan ayahnya! Maafkan aku andai melukakan hatimu. Walau apapun yang terjadi, kau tetap sahabat sejatiku dunia akhirat.Semoga bertemu lagi.Salam permisi.


Sahabatmu,
Asma'


Air mataku bercucuran seperti tidak mahu berhenti selepas membaca surat Asma'. Kini, aku mendapat jawapan lengkap tafsiran mimpi Angah tempoh hari. Aku yakin, Angah sudah bersedia untuk tugas baru ini dan dia tidak akan teragak-agak lagi. Bukan satu jiwa yang perlu dibahagiakannya kini, tapi dua! Ya Allah, cekalkanlah kami memikul amanahmu. Semangat perjuangan ini semakin membara. Denyut jantung kurasa makin deras bagai seiring gelora lautan perjuangan yang tidak mengenal kasihan. Aku semakin akur pada ketentuan dan kuasa Tuhan. Bagai bergema suara hati berjanji. Al-Quds, kan kami hapuskan air matamu!

TAMAT


(Cerpen ini cerpen sulung saya yang diterbitkan di Mesir. Mungkin kurang seninya, malah gaya bahasanya juga biasa-biasa sahaja. Sebenarnya,cerpen ini ditulis beberapa hari selepas membaca berita kematian rakyat Palestin sekeluarga di pantai Gaza akibat letupan peluru berpandu tentera marin Israel 2 tahun lepas. Al-Fatihah buat semua syuhada' Palestin.Semoga Allah menganugerahkan thabat kepada pejuang dan rakyat Palestin, dan mengembalikan Al-Quds ke tangan umat Islam.)

Solat Lima Waktu Syarat Kenaikan Pangkat

Berita Harian 8 Julai 2008

KOTA BHARU: Kerajaan Kelantan akan menjadikan wajib solat lima waktu dan Jumaat sebagai syarat kenaikan pangkat dan pengambilan baru kakitangan awam serta pemilihan calon wakil rakyat dan jawatan politik lain termasuk penghulu.

Menteri Besar, Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat, berkata peraturan itu sama seperti pelaksanaan syarat mesti lulus Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia dalam pengambilan kakitangan kerajaan ketika ini.

"Saya akan kemukakan kepada kerajaan nanti bahawa yang tak sembahyang lima waktu dan tidak menunaikan solat Jumaat, tak boleh pegang jawatan dalam kerajaan negeri bermula dari penghulu, penggawa dan wakil rakyat.

"Kita akan tapis orang ini... sembahyang atau tidak, lebih-lebih lagi sembahyang Jumaat,” katanya kepada pemberita ketika sesi rehat Sidang Dewan Undangan Negeri (DUN) Kelantan di Kota Darulnaim di sini, semalam.

Nik Abdul Aziz berkata, peraturan itu bertujuan meningkatkan kesedaran di kalangan penjawat awam supaya sentiasa mengingati Allah dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan.

"Sama seperti kalau mereka tak boleh bercakap Bahasa Malaysia, tak diterima bekerja dalam kerajaan dan kalau dalam bidang kedoktoran diwajibkan berbahasa Inggeris. Kita mesti buat perkara sama kepada orang yang tak sembahyang lima waktu dan meninggalkan solat Jumaat.

"Kalau nak dapat kerja perlu tingkatkan bahasa kebangsaan, begitu juga orang tak sembahyang perlu diusahakan supaya mereka sedar bahawa ia satu dosa yang akan menimbulkan perangai tak senonoh dan tidak takut kepada Allah," katanya.

Ulasan saya:Alhamdulllah, sudah lama saya mengimpikan hal ini dilaksanakan di negara kita. Jika hal ini dilaksanakan nanti, Kelantan merupakan negeri pertama di Malaysia yang mempelopori perubahan yang baik ini. Mudah-mudahan ia akan dapat dilaksanakan juga di negeri-negeri lain kelak.

Ini selari dengan sifat-sifat orang beriman yag difirmankan oleh Allah SWT di dalam Surah Al-Hajj ayat 41 yang bermaksud :

"(Iaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi , nescaya mereka mendirikan sembahyang , menunaikan zakat, menyuruh membuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allahlah kembali segala urusan."

Firman Allah Azza Wajalla lagi di dalam Surah al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud:
"Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar."

Rasulullah SAW juga bersabda yang bermaksud :
"Solat itu tiang agama. Barangsiapa yang mendirikannya, maka dia mendirikan agamanya, dan barangsiapa yang meninggalkannya, maka dia meruntuhkan agamanya."

Cari

Demi Masa

Waktu Solat

Doa Nabi Daud a.s.

"Ya Allah, kurniakanlah aku cinta-Mu, cinta orang yang mencintai-Mu, dan amalan yang menyampaikanku kepada cinta-Mu. Ya Allah, jadikanlah cinta-Mu lebih aku cintai daripada diriku, keluargaku dan air yang sejuk."

Improving Your English

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Pengikut

Powered By Blogger